Seminaari 2015

Aktivoi ja innosta!

12.9.2015 tehtiin suomalaista ringettehistoriaa, kun Suomen Ringettevalmentajien yhdistys järjesti ensimmäisen valmennusseminaarinsa. 

Yksilön valmentaminen joukkueessa puhutti, kun Suomen Ringettevalmentajien yhdistys kokosi Kisakallioon reilut 30 aktiivista ja itsensä kehittämisestä kiinnostunutta ringettevalmentajaa 12.9.2015. Tilaisuuden puhujina toimivat Helsingin Jokereiden taitovalmentaja Lauri Karhunen sekä liikuntatieteiden maisteri, liikunnanohjaaja, psykodraama- ja työnohjaaja, TuNMKY:n toiminnanjohtaja Marja Miettinen.

Urheiluseura muovautuu yhteiskuntaan ajan mukaan

Lauri Karhunen painotti puheenvuorossaan lasten innostamista monipuoliseen toimintaan sekä vanhempien osallistamista mukaan vaikuttamaan lastensa harrastuksen sisältöihin. Olennaista hänen mukaansa on oppia tuntemaan lapsi pienen pelaajan taustalla ja rakentaa henkilökohtaisia tavoitteita sen mukaisesti.

Karhunen painotti myös valmentajien omaa jaksamista. Valmentamisen tulisi olla valmentajille virkistävää toimintaa, josta parhaimmillaan saa mielekkään harrastuksen lisäksi vastapainoa työlle ja muulle elämälle. Karhusen mukaan urheiluseurojen on helpompi sopeutua ajan virtaukseen kuin vaikkapa koululaitoksen. Hän rohkaisikin seuroja kokeilemaan ennakkoluulottomasti uusia, seura- ja joukkuerajat ylittäviä toimintatapoja, joiden keskiössä ovat valmentajien sijaan pelaajat.

Valmentaja aina pelaajan puolella

Valmentaminen on vuorovaikutustilanteiden ohjaamista, oli Marja Miettisen pääviesti. Jotta valmentaja voi huomioida pelaajia yksilöinä, hänen on tunnettava omat motiivinsa ja se, miksi ylipäätään valmentaa. Tämän jälkeen voi alkaa luoda pelaajiin vuorovaikutuksellista ja luottamuksellista suhdetta, joka on kaiken oppimisen perusta.

Miettinen alleviivasi puheenvuorossaan positiivisen ja rohkaisevan ilmapiirin tärkeyttä, jossa valmentaja auttaa pelaajiaan kehittymään paremmiksi kannustaen ja tukien jokaista pelaajaa tämän henkilökohtaisissa vahvuuksissa ja tavoitteissa. Paljon puhuttiin myös sopivantasoisten tehtävien asettamisesta pelaajille sekä harjoittelun seurannan merkityksestä harjoittelun suunnittelussa. Tärkeintä on, että pelaaja kokee aina valmentajan olevan hänen puolellaan, auttamassa häntä kehittymään paremmaksi pelaajaksi ja ihmiseksi ilman rajoitteita.

Vilkasta keskustelua yli seurarajojen

Valmennusseminaarin yhtenä tärkeimmistä tavoitteista oli koota ringetestä ja valmentajana kehittymisestä kiinnostuneita valmentajia yhteen keskustelemaan. Mielipiteiden vaihto olikin pöydissä vilkasta, sillä mukana oli valmentajia aina F-junnuista maajoukkueen päävalmentajaan.

Pienryhmäkeskustelujen jälkeen ajatuksia kehiteltiin vielä yhteistuumin koko osallistujajoukon voimin. Monet lähtivätkin tilaisuudesta kotiin takataskussaan nippu uusia ideoita oman valmennuksen ja seuratoiminnan kehittämiseksi.

 

Mikäli haluat päästä osaksi Suomen Ringettevalmentajien yhdistyksen aktiivista joukkoa, liity mukaan yhdistyksen toimintaan. Samalla saat käyttöösi Suomen Valmentajat Ry:n mahtavat jäsenedut.