Opinnäytetyöt


Forsblom Kim (2020): Kilpailukauden aikaiset kollektiiviset tavoitteet ja tavoitteenasettelu naisten SM-tason palloilujoukkeissa.

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72067


Tapani Susanna (2016): Tavoitteen asettelu valmentamisen ja johtamisen työkaluna - kohdelaji ringette. 

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/116052/Tapani_Susanna.pdf?sequence=1


Havia Tuire (2016) : Ringeten lajianalyysi ja valmennuksen ohjelmointi.

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/50546/Havia%20Tuire.pdf?sequence=1


Forsblom Kim (2015): Kollektiiviset tavoitteet naisten palloilujoukkueissa kilpailukauden alussa.

https://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2015/lt-1-15_tutkimusartikkeli_forsblom_lowres.pdf


Forsblom Kim (2015): Tavoiteristiriita ja kiinteys – Tapaus- ja seurantatutkimus yhdestä naisten SM-tason ringettejoukkueesta.

https://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2015/lt-6-15_tutkimusartikkelit_forsblom_lr.pdf


Mäki Hanna (2008): RINGETTEÄ AJATELLEN JA YMMÄRTÄEN - Pelikäsitystä painottavan opetuksen tutkimus koululiikunnassa. 

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/18401/URN_NBN_fi_jyu-200804291399.pdf?sequence=1