Ajankohtaista

 

SRiV:n vuosikokous 30.11.2021

Suomen Ringettevalmentajat ry:n 2021 vuosikokous tiistaina 30.11.2021 klo 19:30 etäyhteydellä (Google Meets).

 

Esityslista

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle
  • puheenjohtaja
  • sihteeri
  • kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  • kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus, tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan antama lausunto
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
 9. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 11. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
 12. Valitaan hallituksen muut jäsenet sekä varajäsenet 1 ja 2 joka toinen vuosi
 13. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
 14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 15. Päätetään kokous

 

Mikäli olet kiinnostunut Suomen Ringettevalmentajat ry:n toiminnasta tai haluat mukaan hallitukseen, ota yhteyttä: Laura Kontto / puheenjohtaja.sriv@gmail.com

 

 

2021 koulutustoiveet kyselyn tulokset

 • Paras koulutusajankohta elokuu (75%)
 • Paras koulutuspäivä lauantai (42,9%)
 • Koulutuksen kesto 2-4 tuntia (53,6%)
 • Koulutuksen toteutustapa ensisijaisesti etänä
 • Psyykkisen valmennuksen koulutuksista eniten kannatusta sai motivaatio ja tavoitteenasettelu (57,1%)
 • Muista koulutuksista eniten vastauksia sai lasten ja nuorten hyvä harjoittelu (35,7%)
 • Valmentajaklinikoista eniten vastauksia sai havainnointi- ja päätöksentekotaidot urheilussa (64,3%)
 • Toiveita SRiV:lle:
  • Virkistyspäivä valmentajille
  • Lasten ringettevalmentajakoulutus G-F jun. valmentajille

 

 

Maksuttomia koulutuksia

 

Vastuullinen valmentaja -verkkokoulutus (maksuton 31.12.2021 saakka)

https://oppimisareena.fi/enrol/index.php?id=20

 

Tervetuloa ohjaajaksi –verkkokoulutus 

https://oppimisareena.fi/enrol/index.php?id=10

 

Et ole yksin -verkkokoulutus 

https://www.suomenvalmentajat.fi/valmentajakoulutukset/et-ole-yksin-verkkokoulutus/

 

Urheiluvalmentajan verkkokurssi ehkäisevään päihdetyöhön 

https://www.suomenvalmentajat.fi/valmentajakoulutukset/urheiluvalmentajan-verkkokurssi-ehkaisevaan-paihdetyohon/